Politica de Confidențialitate

Prezenta politică se completează cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, fiind supusă în integralitate Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Prezenta politică poate fi revizuită, la anumite intervale de timp, însă nu va crea condiţii mai puţin favorabile clienţilor, din punct de vedere al prelucrării, protecţiei şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Clienţii vor fi anunţaţi în mod corespunzător, dacă apar astfel de modificări.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Calaret.ro colectează, prelucrează, foloseşte şi arhivează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul:
- prestării serviciilor oferite (prelucrarea datelor se realizează prin completarea formularelor de rezervare/înscriere pe lista de aşteptare);
- răspunsului la mesaje, confirmării rezervărilor sau înscrierilor.
- îndeplinirii unor obligaţii legale (raportarea către autorităţile competenţe şi către autorităţile fiscale relevante, ţinerea evidentelor contabile etc.)
- activităţii de publicitate/marketing direct;

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru rezervările sau înscrierile efectuate pe site-ul calaret.ro, colectăm, prelucrăm, folosim şi arhivăm următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Caracterul furnizării datelor

Obligatoriu: În ceea ce priveşte datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinând imposibilitatea acordării serviciilor oferite de societate.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către calaret.ro. Mai exact, în momentul în care calaret.ro primeşte o cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectări/arhivări, calaret.ro este îndreptăţită să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal prelucrate în scop de reclamă/marketing (de ex: e-mail, fotografii realizate în timpul prestării serviciilor), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectând, în niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate.

Unde se duc datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate în principal de calaret.ro, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari.
- autorităţilor statului, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a Societăţii;
- instituţiilor, agenţiilor de stat, guvernamentale, dacă legislaţia stipulează acest lucru;
- angajaţilor operatorului, în vederea încheierii şi executării contractelor de servicii/de vânzare încheiate;
- instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, notarilor publici, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, contabililor, birourilor de traduceri, altor servicii autorizate, experţilor evaluatori, în cazul în care prelucrarea necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor noastre sau în scopul realizării intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

Calaret.ro ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră şi prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate. În ciuda acestor precauţii, calaret.ro nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obţine acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru orice alte informaţii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, rămânem la dispoziţia dvs., la datele de contact ale site-ului.

Prezentă politica de securitate şi confidenţialitate a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se completează cu dispoziţiile politicii de cookies a societăţii şi, deasemenea, cu dispoziţiile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).